ul. Przemysłowa 4

21-100 Lubartów

tel. +48 81 854 62 26

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją przez PPH Oksan Andrzej Tabała projektu pt.Wdrażanie w przedsiębiorstwie wyników badań rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Nr umowy: RPLU.03.07.00-06-0014/16 proszę o przedstawienie oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym na dostawę Oprzyrządowania komputerowego do obsługi systemu informatycznego 8/2018.

/files/userfiles/file/Zapytanie%20ofertowe82018.docx

/files/userfiles/file/Oferta.docx

W związku z realizacją przez PPH Oksan Andrzej Tabała projektu pt.Wdrażanie w przedsiębiorstwie wyników badań rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Nr umowy: RPLU.03.07.00-06-0014/16 proszę o przedstawienie oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym na dostawę linii do wytłaczania 1/2016.

Zapytanie ofertowe1/2016 (Letter of inquiry1/2016)

Oferta (The offer)

 

WYNIKI PROCEDURY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ LINII DO WYTŁACZANIA DLA P.P.H OKSAN

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Linii do wytłaczania, zakończonej protokołem z postępowania w dniu 03.01.2017 r. przedstawiamy wyniki przeprowadzonej procedury.

W postępowaniu ofertowym wzięły udział 3 firmy. Poniżej przedstawiamy punktację zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami oceny.

Oferta wygrana zgromadziła komplet 100 punktów, następne zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1. Bernhard Ide GmbH & Co. KG, 

Liebigstr. 16, 73760 Ostfildern                         - 100 pkt

2. ZAMAK MERCATOR Sp.z o.o.

ul. Piłsudskiego 63 32-050 Skawina                - 79,73 pkt

3. 1.PLASTCOMPANY POLSKA Sp. z o.o.

ul.Czarnkowska 3a, 60-415 Poznań, Polska     -72,57 pkt

 

Dominika Badzio

 


 

W związku z realizacją przez PPH Oksan Andrzej Tabała projektu pt.„STWORZENIE ZAPLECZA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO FIRMY P.P.H.OKSAN”  

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Działanie: 1.3 RPO WL 2014-2020 Nr umowy: RPLU.01.03.00-06-0003/16 proszę o przedstawienie oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym na komputer przenośny 7/2017.

Zapytanie ofertowe na komputer przenośny 7/2017

Formularz oferty

 

WYNIKI PROCEDURY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DLA P.P.H OKSAN

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Komputerów przenośnych, zakończonej protokołem z postępowania w dniu 29.03.2017 r. przedstawiamy wyniki przeprowadzonej procedury.

Wygrana oferta zgromadziła komplet 100 punktów zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1.   KDS.pl

ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice,                        - 100,00 pkt

Dominika Badzio


 

W związku z realizacją przez PPH Oksan Andrzej Tabała projektu pt.„STWORZENIE ZAPLECZA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO FIRMY P.P.H.OKSAN”  

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Działanie: 1.3 RPO WL 2014-2020 Nr umowy: RPLU.01.03.00-06-0003/16 proszę o przedstawienie oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym na kamerę termowizyjną 5/2017.

Zapytanie ofertowe na kamerę termowizyjną 5/2017

Formularz oferty

 

WYNIKI PROCEDURY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ KAMERY TERMOWIZYJNEJ DLA P.P.H OKSAN

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Kamery termowizyjnej, zakończonej protokołem z postępowania w dniu 28.03.2017 r. przedstawiamy wyniki przeprowadzonej procedury.

Wygrana oferta zgromadziła komplet 100 punktów zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1.   LUMEL ŚLĄSK Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno                       - 100 pkt

Dominika Badzio


 

W związku z realizacją przez PPH Oksan Andrzej Tabała projektu pt.„STWORZENIE ZAPLECZA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO FIRMY P.P.H.OKSAN”  

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Działanie: 1.3 RPO WL 2014-2020 Nr umowy: RPLU.01.03.00-06-0003/16 proszę o przedstawienie oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym na maszynę wytrzymałościową 4/2017 (LETTER OF INQUIRY Tensile tester 4/2017).

Zapytanie ofertowe na maszynę wytrzymałościową 4/2017 (LETTER OF INQUIRY Tensile tester 4/2017)

Formularz oferty (THE OFFER FORM)

 

WYNIKI PROCEDURY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ DLA P.P.H OKSAN

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Maszyny wytrzymałościowej, zakończonej protokołem z postępowania w dniu 29.03.2017 r. przedstawiamy wyniki przeprowadzonej procedury.

Wygrana oferta zgromadziła komplet 100 punktów zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1.  Labthink Instruments Co., Ltd.

No.144 Wuyingshan Rd., Jinan 250031, China                         - 100,00 pkt

Dominika Badzio


 

W związku z realizacją przez PPH Oksan Andrzej Tabała projektu pt.„STWORZENIE ZAPLECZA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO FIRMY P.P.H.OKSAN”  

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Działanie: 1.3 RPO WL 2014-2020 Nr umowy: RPLU.01.03.00-06-0003/16 proszę o przedstawienie oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym na zestaw pomiarowy 6/2017.

Zapytanie ofertowe na zestaw pomiarowy 6/2017

Formularz oferty

 

WYNIKI PROCEDURY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ZESTAWU POWIAROWEGO DLA P.P.H OKSAN

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Zestawu pomiarowego, zakończonej protokołem z postępowania w dniu 24.03.2017 r. przedstawiamy wyniki przeprowadzonej procedury.

Wygrana oferta zgromadziła 93,29 punktów zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1.  Hahn+Kolb Polska Sp z o.o.

ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań                         - 93,29 pkt

Dominika Badzio


 

W związku z realizacją przez PPH Oksan Andrzej Tabała projektu pt.„STWORZENIE ZAPLECZA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO FIRMY P.P.H.OKSAN”  

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Działanie: 1.3 RPO WL 2014-2020 Nr umowy: RPLU.01.03.00-06-0003/16 proszę o przedstawienie oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym na mikroskop 1/2017.

Zapytanie ofertowe na mikroskop 1/2017

Formularz oferty

                                   

 

WYNIKI PROCEDURY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ MIKROSKOPU DLA P.P.H OKSAN

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Mikroskopu, zakończonej protokołem z postępowania w dniu 29.03.2017 r. przedstawiamy wyniki przeprowadzonej procedury.

Wygrana oferta zgromadziła komplet 100 punktów zgodnie z wzorem podanym w ogłoszeniu :

1.   Conbest Sp. z o.o.

ul Wadowicka 12, 30-415 Kraków,                        - 100,00 pkt

Dominika Badzio


© Oksan- okleinowanie profili - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline