ul. Przemysłowa 4

21-100 Lubartów

tel. +48 81 854 62 26

Otrzymane dotacje

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Lubelska 16, 21-100 Lubartów
otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Działanie: 1.3 RPO WL 2014-2020  Nr umowy: RPLU.01.03.00-06-0003/16
Tytuł projektu: „STRORZENIE ZAPLECZA BADAWCZO - ROZROJOWEGO FIRMY P.P.H.OKSAN”

 

 


 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Przemysłowa 4, 21-100 Lubartów
otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP  Nr umowy: RPLU.03.07.00-06-0014/16
Tytuł projektu: Wdrażanie w przedsiębiorstwie wyników badań rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań

 

 


 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Lubelska 16, 21-100 Lubartów
otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw  Nr umowy: 09.09.-UDA-RPLU.01.02.00-06-085/10-01
Tytuł projektu: „Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorcy na rynku producentów stolarki okiennej poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii oraz unowocześnienie oferty produktowej.”

 


 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Tytuł Projektu:   Termomodernizacja budynku

   Beneficjent:       Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN

 

 © Oksan- okleinowanie profili - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline