ul. Przemysłowa 4

21-100 Lubartów

tel. +48 81 854 62 26

Otrzymane dotacje

***

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Przemysłowa 4, 21-100 Lubartów

otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP  Nr umowy: RPLU.03.07.00-06-0014/16
Tytuł projektu: Wdrażanie w przedsiębiorstwie wyników badań rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań

Cele projektu: Głównym celem projektu jest planowane wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnej termoizolacyjnej ramki TermoProfi.

Planowane efekty: Wsparcie udzielone w ramach działania pozwoli na:

*Wzrost konkurencyjności zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym;

*Zwiększenie rozpoznawalności marki TermoProfi;

*Obniżenie kosztów działalności poprzez zakup wydajniejszych maszyn, co przełoży się na mniejsze zapotrzebowanie na energię;

*Ochorna środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię dzięki wykorzystaniu innowacyjnego produktu;

*Wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 3 075 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 750 000 PLN

                           

 

***

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Lubelska 16, 21-100 Lubartów

otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Działanie: 1.3 RPO WL 2014-2020  Nr umowy: RPLU.01.03.00-06-0003/16
Tytuł projektu: „STWORZENIE ZAPLECZA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO FIRMY P.P.H.OKSAN”

 

***

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Lubelska 16, 21-100 Lubartów

otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

Działanie: 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SCHEMAT A  Nr umowy: 09.12-UDA-RPLU.01.04.01-06-108/12
Tytuł projektu: "Termomodernizacja budynku"

 

***

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Lubelska 16, 21-100 Lubartów

otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw  Nr umowy: 09.09.-UDA-RPLU.01.02.00-06-085/10-01
Tytuł projektu: „Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorcy na rynku producentów stolarki okiennej poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii oraz unowocześnienie oferty produktowej.”

  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Przemysłowa 4, 21-100 Lubartów


© Oksan- okleinowanie profili - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline