Otrzymane dotacje

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Strefowa 30, 21-100 Lubartów otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw w ramach Projektu "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II"

Działanie: 3.6 Marketing Gospodarczy Nr umowy: 1376/GWP/CP/19 16-10-2019

Tytuł projektu: "NLAB - Nevada - Lubelskie Acceleration Bridge "

Cele projektu: Głównym celem projektu jest Promocja potencjału gospodarczego województwa lubelskiego na rynku amerykańskim

Planowane efekty: Promocja osiągnięć, technologii, nawiązanie trwałej współpracy przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego z partnerami amerykańskimi oraz podpisanie nowych kontraktów

Wartość projektu: 30 000 PLN                                                                                                                           Wkład Funduszy Europejskich: 30 000  PLN


Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Strefowa 30, 21-100 Lubartów otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Działanie: 3.9 Udział w targach i misjach Nr umowy: RPLU.03.09.00-06-0037/19-00

Tytuł projektu: "Oksan na targach Glasstec 2020"

Cele projektu: Głównym celem projektu jest Zwiększenie zasięgu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa o kolejne rynki krajów europejskich.

Planowane efekty:

Wartość projektu: 166 874,26 PLN                                                                                                                           Wkład Funduszy Europejskich: 139 740,22  PLN


 

Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Nr umowy: RPLU.03.07.00-06-0062/19

Tytuł projektu: "Innowacyjne zastosowanie ultracienkich folii aluminiowych z powłokami ceramicznymi w produkcji energooszczędnych szyb zespolonych"

Cele projektu: Głównym celem projektu jest planowane wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji ulepszonej termoizolacyjnej ramki TermoProfi.

Planowane efekty:

Wartość projektu: 1 495 341,35 PLN                                                                                                                     Wkład Funduszy Europejskich:  847 089,27 PLN


 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Strefowa 30, 21-100 Lubartów otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Działanie: 1.3   Nr umowy: RPLU.01.03.00-06-006/18

Tytuł projektu: "Nowa oferta badawcza firmy PPH Oksan Andrzej Tabała"

Cele projektu: Rozszerzenie działalności w dziedzinie badań naukowych i prac rozwojowych, co umożliwi przedsiębiorstwu dalszy rozwój i możliwość świadczenia usług badawczych, oraz prowadzenia prac rozwojowych nad własną ofertą produktową.

Planowane efekty: Wsparcie udzielone w ramach działania pozwoli na:

Wartość projektu: 1 049 190 PLN                                                                                                                     Wkład Funduszy Europejskich:  597 100 PLN

 


 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Strefowa 30, 21-100 Lubartów otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP  Nr umowy: RPLU.03.07.00-06-0014/16

Tytuł projektu: "Wdrażanie w przedsiębiorstwie wyników badań rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań"

Cele projektu: Głównym celem projektu jest planowane wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnej termoizolacyjnej ramki TermoProfi.

Planowane efekty: Wsparcie udzielone w ramach działania pozwoli na:

Wartość projektu: 3 075 000 PLN                                                                                                                     Wkład Funduszy Europejskich:  1 750 000 PLN


Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Strefowa 30, 21-100 Lubartów otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Działanie: 1.3 RPO WL 2014-2020 Nr umowy: RPLU.01.03.00-06-0003/16

Tytuł projektu: "STWORZENIE ZAPLECZA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO FIRMY P.P.H.OKSAN"


Kontakt

Adres Firmy

ul. Strefowa 30

21-100 Lubartów

Telefon

+48 81 854 62 26

Marka Termoprofi

Termoprofi.com

Nasza lokalizacja