Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Oksan Andrzej Tabała pt. Nowa oferta badawcza firmy PPH Oksan Andrzej Tabała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie: 1.3, proszę o przedstawienie oferty na Instalacje regałowe zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie

Formularz ofertowy

 

 

Kontakt

Adres Firmy

ul. Strefowa 30

21-100 Lubartów

Telefon

+48 81 854 62 26

Marka Termoprofi

Termoprofi.com

Nasza lokalizacja